Admin

maj 24, 2024

DORA-förordningen

DORA-förordningens krav på utformningen av ett IKT-riskhanteringsramverk påminner i stora delar om NIST-ramverket och har en hög detaljeringsnivå. Förordningen medför stor påverkan på de flesta finansiella företag, även de som sedan tidigare implementerat EBA och EIOPA:s riktlinjer för IKT