Admin

oktober 6, 2023

DORA-förordningen

DORA-förordningens krav på utformningen av ett IKT-riskhanteringsramverk påminner i stora delar om NIST-ramverket och har en hög detaljeringsnivå. Förordningen medför stor påverkan på de flesta finansiella företag, även de som sedan tidigare implementerat EBA och EIOPA:s riktlinjer för IKT
januari 28, 2023

Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

Den 11 september 2023 håller Periculo tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen kursen Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II. Kursen vänder sig främst till befattningshavare inom försäkringsföretag som […]