Admin

september 26, 2023

Låt oss presentera vår nya medarbetare August Krajewski

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en konsult till vårt kontor i Stockholm! […]
maj 4, 2023

Dataskydd

Behöver ni hjälp med dataskydd? Låt oss stödja er i arbetet med dataskydd; rådgivning eller praktiskt utförande av arbetsuppgifter.  Periculo har dokumenterad erfarenhet av att genomföra […]
mars 29, 2023

Klimat- och hållbarhetsrisker

Klimat- och hållbarhetsrisker Låt oss hjälpa till att bygga motståndskraft mot klimat- och hållbarhetsrisker Ytterligare accelererande fysiska risker till följd av klimatförändringar – som också materialiseras […]
mars 24, 2023

Program – Betalningsinstitut

Program för betalningsinstitut Känner du till att vi på Periculo har ett GRC-program anpassat till just betalningsinstitut?  Vi har genom åren byggt stor kompetens inom branschen […]
mars 22, 2023

Finansinspektionens konsumentskyddsrapport 2023

Finansinspektionens konsumentskyddsrapport 2023 – sammanfattning Rapporten publicerades 2023-03-21 på FI:s hemsida FI kommer – i korthet – att prioritera: Osund kreditgivning – särskilt snabblåneföretagens hantering av […]
mars 6, 2023

Att integrera hållbarhet

Integrering av hållbarhet i företagsstyrningssystemet I takt med att näringsliv och samhälle nu kraftsamlar för att nå nya globala hållbarhetsmål ställer kunderna allt större krav på […]
februari 28, 2023

Erbjudande – governance

Låt oss stödja er med företagsstyrning: rådgivning eller praktiskt utförande av arbetsuppgifter. Vi har stor erfarenhet av arbete med företagsstyrning inom både corporate och regulatory governance. […]
januari 28, 2023

Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

Den 11 september 2023 håller Periculo tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen kursen Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II. Kursen vänder sig främst till befattningshavare inom försäkringsföretag som […]
augusti 15, 2022

Låt oss presentera vår nya medarbetare Filip Ramsten

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en konsult till vårt kontor i Stockholm! […]