augusti 15, 2022

Låt oss presentera vår nya medarbetare Filip Ramsten

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en konsult till vårt kontor i Stockholm! […]
mars 22, 2022

Eiopa Tillsynsaktiviteter inom hållbarhetsområdet 2022-2024

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa genomförde den 7 december 2021 det 5:e mötet om hållbar finansiering. Mötet samlade medverkande från myndigheter, företag, konsument-organisationer och akademiker […]
februari 15, 2022

Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

Den 23 mars 2022 håller Periculo tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen kursen Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II. Kursen vänder sig främst till befattningshavare inom försäkringsföretag som […]
januari 25, 2022

Låt oss presentera vår nya medarbetare Marcus Rohdin

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en erfaren konsult till vårt kontor i […]
december 17, 2021

Stärkt skydd för visselblåsare genom ny lag

Den 17 december i år träder en ny lag om visselblåsning i kraft som omfattar alla privata och offentliga arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. Lagen har […]
december 10, 2021

Ny medarbetare

Låt oss presentera vår nya medarbetare Louise Bjelvenius Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag […]