september 26, 2023

Låt oss presentera vår nya medarbetare August Krajewski

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en konsult till vårt kontor i Stockholm! […]
maj 4, 2023

Dataskydd

Behöver ni hjälp med dataskydd? Låt oss stödja er i arbetet med dataskydd; rådgivning eller praktiskt utförande av arbetsuppgifter.  Periculo har dokumenterad erfarenhet av att genomföra […]
mars 29, 2023

Klimat- och hållbarhetsrisker

Klimat- och hållbarhetsrisker Låt oss hjälpa till att bygga motståndskraft mot klimat- och hållbarhetsrisker Ytterligare accelererande fysiska risker till följd av klimatförändringar – som också materialiseras […]
mars 24, 2023

Program – Betalningsinstitut

Program för betalningsinstitut Känner du till att vi på Periculo har ett GRC-program anpassat till just betalningsinstitut?  Vi har genom åren byggt stor kompetens inom branschen […]
mars 22, 2023

Finansinspektionens konsumentskyddsrapport 2023

Finansinspektionens konsumentskyddsrapport 2023 – sammanfattning Rapporten publicerades 2023-03-21 på FI:s hemsida FI kommer – i korthet – att prioritera: Osund kreditgivning – särskilt snabblåneföretagens hantering av […]
mars 6, 2023

Att integrera hållbarhet

Integrering av hållbarhet i företagsstyrningssystemet I takt med att näringsliv och samhälle nu kraftsamlar för att nå nya globala hållbarhetsmål ställer kunderna allt större krav på […]