Periculo grundades 2011 av Stefan Berggren och George Englund, båda med lång och gedigen erfarenhet från bank, finans och försäkring med tonvikt på regulatoriska frågor. Idag tillhandahåller Periculo kvalificerade konsulttjänster och rådgivning inom bland annat finansiella regelverk, riskkontroll och regelefterlevnad. Vi erbjuder dessutom öppna kurser såväl som företagsanpassade utbildningar i anslutning till våra tjänsteområden.

Periculo effektiviserar intern styrning och kontroll samt riskhantering för finansmarknaden, så att styrelser och företagsledningar ska kunna sova gott om natten.

Sedan i februari 2024 har vi kontoret på Kungsgatan 37 i Stockholm.