Medarbetare

Nils Ludvig Kulling
VD

070-734 84 10
nilsludvig.kulling@periculo.se
Nils Ludvig har mer än femton års erfarenhet av att leda organisationer med fokus på tillväxt inom konsultbranschen. Han har de senaste åren arbetat med att etablera och utveckla konsultbolag med fokus på digitalisering och processtyrning. Nils Ludvig har goda kunskaper inom projektledning, processtyrning, kravställning samt försäljning av komplexa affärer.

Stefan Berggren
Finans och rapportering, Projektstyrning

072-336 91 45
stefan.berggren@periculo.se
Stefan har bred erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken. Stefan är dessutom en erfaren projektledare och är van att koordinera större projekt och delprojekt.

George Englund
Riskhantering

072-336 91 44
george.englund@periculo.se
George har lång erfarenhet av praktisk arbete med riskhantering och intern styrning och kontroll inom bank och försäkring. Han har arbetat både som konsult och i olika linjebefattningar. Specialkunskaper inom försäkringsrisk, kreditrisk, kapitalutvärdering samt goda kunskaper om marknad och likviditetsrisker. Har även lång erfarenhet från olika regelverksimplementeringar.

Ylva Swartling
Regelefterlevnad, Utbildning

070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se
Ylva är jurist och har bred och lång erfarenhet av arbete inom bank- och finansbranschen och har bland annat arbetat med compliance och finansmarknadsjuridik. Under senare år har Ylva utfört compliance-arbete i en större finansiell koncern och även arrangerat utbildningar om finansiella regelverk ur ett compliance-perspektiv. På Periculo ansvarar Ylva för affärsområdena regelefterlevnad och utbildning.

Rasmus Nilsson
Riskhantering, Penningtvätt

072-336 16 38
rasmus.nilsson@periculo.se
Rasmus har gedigen erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat inom projektledning samt i linjearbete. Rasmus har senaste åren arbetat med att implementera regelverk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt granska och utveckla processer inom bank. Rasmus har även erfarenheter inom riskanalys och internrevision.

Annika Engström
Riskhantering, regelefterlevnad

079-076 42 47
annika.engstrom@periculo.se
Annika är jurist och har mer än femton års erfarenhet av arbete inom riskhantering och försäkring. Annika har erfarenhet från flera specialistbefattningar, men även som ansvarig för riskfunktionen för ett börsbolag. Annika har god vana av att tolka, utbilda och ge råd inom regelverk, försäkring samt riskhantering. Annika har också varit vd samt styrelseledamot i flera captivebolag. Vidare har Annika erfarenhet av att utvärdera och implementera GRC verktyg, av att leda processeffektiviseringar samt strategiarbete.

Julia Kahlström
Myndighetsrapportering

070-3383012
julia.kahlstrom@periculo.se
Julia är en analytisk ekonom med stor erfarenhet från försäkringsbranschen och myndighetsarbete. Hennes tidigare arbete har i huvudsak inneburit myndighetsrapportering för försäkringsbolag, fondbolag och banker. I hennes senaste roll verkade hon som specialist inom Solvens II och IORP. Julia har även erfarenhet av projektledning och systemimplementationer och är bekväm med agila arbetssätt och Scrum.

August Krajewski
Riskhantering

070-2126850

august.krajewski@periculo.se

August är ekonom och har mer än 5 års erfarenhet av att jobba med riskrelaterade frågor inom bank, finans och försäkring. Under de senaste åren har August arbetat som konsult med bland annat uppdrag som innefattar riskkontroll, hantering av operativa risker, IT- och informationssäkerhetsrisker, due diligence (regulatoriska och kommersiella), motverkande av penningtvätt, upprättande av styrningsramverk samt GAP-analyser. 

Loovis Petersdotter
Regelefterlevnad

070-791 53 64
loovis.petersdotter@periculo.se

Loovis är utbildad jurist och har en bred erfarenhet från olika typer av roller inom försäkring. Loovis har arbetat praktiskt i linjeroller med bland annat regelefterlevnad på ett medelstort försäkringsbolag. Under sina universitetsstudier arbetade Loovis som skadereglerare på två försäkringsbolag.

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om oss och vilka tjänster vi kan erbjuda ert företag. Vid kontakt använd gärna formuläret nedanför eller vår info mail nedan. Alternativt går det även bra att kontakta någon av våra specialister direkt som står omnämnda under respektive av våra tjänsteområden.

Periculo AB
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm
Epost: info@periculo.se