Kapitaltäckning i banker och finansiella företag – Basel, CRR och CRD IV

Kapitaltäckning i banker och finansiella företag – Basel, CRR och CRD IV