Ett viktigt område nära kopplat till regelefterlevnad och riskhantering är utbildning. Utan tillräcklig kunskap om nya och förändrade regelverk blir både implementering och tillämpning av dessa svårt att åstadkomma.

Periculo erbjuder utbildning i varierande format inom våra verksamhetsområden. Vi genomför både öppna kurser och företagsanpassad utbildning i exempelvis Tändstickspalatsets trevliga och ändamålsenliga lokaler (Västra Trädgårdsgatan, Stockholm) eller via Teams. Hittills har vi engagerat oss i utbildningar och föredrag om bland annat;

  • EU:s dataskyddsförordning/GDPR – regelverk om skydd av personuppgifter m.m.
  • CRD/CRR/GL 11 – tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (kapitaltäckning, likviditetshantering m.m.)
  • Myndighetsrapportering Solvens 2 – rapporteringsregelverket, krav på datakvalitet, godkännande m.m.
  • Konsumentkrediträtt – reglerna för kreditprövning och nyheterna om amorteringskrav m.m.
  • AML/ Penningtvätt – regelverk om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Enterprise Risk Management – ramverk för riskhantering och internkontroll.

Vi fångar löpande upp nya ämnen som t.ex. nya tillståndskrav för verksamhet med bolån (lämna eller förmedla kredit) där marknadens aktörer behöver utbildning om reglerna och stöd för implementering.

För mer information om några aktuella kurser se sidan Aktuella kurser. Där uppdaterar vi löpande vårt kursutbud.

Vill du veta mer kontakta oss

Ylva Swartling

Regelefterlevnad, Utbildning
070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se