Ett viktigt område nära kopplat till regelefterlevnad och riskhantering är utbildning. Utan tillräcklig kunskap om nya och förändrade regelverk blir både implementering och tillämpning av dessa svårt att åstadkomma. Periculo erbjuder utbildning i varierande format inom våra verksamhetsområden. Vi genomför både öppna kurser och företagsanpassad utbildning i trevliga och ändamålsenliga lokaler i Tändstickspalatset (Västra Trädgårdsgatan 15) i Stockholm. Hittills har vi engagerat oss i utbildningar och föredrag om bland annat;

  • EU:s dataskyddsförordning/GDPR – nytt regelverk om skydd av personuppgifter m.m.
  • Mifid / Mifir – nya regler för värdepappersmarknaden (gäller från jan 2018)
  • CRD/CRR/GL 44 – tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (kapitaltäckning, likviditetshantering m.m.)
  • Resolutionslagen och andra regler för krishantering av banker och andra kreditinstitut
  • Solvens 2 – nya försäkringsrörelseregler från jan 2016 (nu under översyn av Eiopa)
  • Konsumentkrediträtten – reglerna för kreditprövning och nyheterna om amorteringskrav m.m.
  • AML / Penningtvätt – regelverk med åtgärder mot penningtvätt med förändrad penningtvättslag i augusti 2017

Vi fångar löpande upp nya ämnen som t.ex. nya tillståndskrav för verksamhet med bolån (lämna eller förmedla kredit) där marknadens aktörer behöver utbildning om reglerna och stöd för implementering. Från och med hösten 2017 kommer kurserna främst arrangeras på beställning antingen i våra lokaler eller ute hos kund.

För mer information om några aktuella kurser se sidan Aktuella kurser. Där uppdaterar vi löpande vårt kursutbud.

Vill du veta mer kontakta oss

Ylva Swartling
Regelefterlevnad, Utbildning
070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se