God riskhantering och intern styrning och kontroll är centralt för att kunna uppnå en långsiktig hållbar lönsamhet. Med rätt processer, rutiner, verktyg och kompetens för att identifiera, mäta, kontrollera, och kommunicera risker som verksamheten ger upphov till kan bolaget hantera sina risker på ett tillfredställande sätt.

Periculo har lång erfarenhet av arbete med riskhantering och intern styrning och kontroll. Vi kan bistå med expertkunskap vid exempelvis implementering av nya riskmodeller, eller vid införande av nya rutiner och processer för bättre intern kontroll. Vi tillhandahåller även Riskkontrollfunktionen för kunder som har behov av t ex en interimslösning eller vill lägga ut denna funktion av olika skäl.

 

Vill du veta mer kontakta oss

George Englund

Riskhantering
072-336 91 44
george.englund@periculo.se