Stora krav ställs på finansiella företag idag avseende regelefterlevnad för att säkerställa att verksamheten följer gällande regler, såväl interna som externa regler. Detta innebär att företagen behöver arbeta proaktivt i syfte att begränsa risker för bristande regelefterlevnad. Annars riskerar företagen sanktioner från tillsynsmyndigheter och att få varumärket skadat. Förtroendet för den finansiella marknaden är en central fråga för lagstiftarna och för marknadens aktörer har utmaningarna blivit stora.

Inom detta område kan Periculo bistå då flera av våra medarbetare har stor erfarenhet av regelverksimplementering och granskning av regelefterlevnad i olika finansiella verksamheter. Vi erbjuder även funktionen för regelefterlevnad, Compliance officer på interimsbasis eller som en outsourcingslösning för de företag som av olika skäl inte vill ha funktionen inom företaget.

 

Vill du veta mer kontakta oss

Ylva Swartling

Regelefterlevnad, Utbildning
070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se