Periculo har lång erfarenhet avseende projektstyrning vilket bland annat inbegriper projektledning/programledning, projektkoordination och projektstyrning via projektkontor.

Vi har för ett flertal kunder drivit förändringsarbete i projektform och ansvarat för hela leveransen utifrån fastställda projektdirektiv. Det har framförallt inneburit uppdrag inom våra tjänsteområden risk, regelefterlevnad och finans & rapportering. Vi har även erfarenhet av att leda affärs-, verksamhets- och produktutvecklingsprojekt inom bank, finans och försäkringsområdet.

 

Vill du veta mer kontakta oss

Stefan Berggren

Finans och rapportering, Projektstyrning
072-336 91 45
stefan.berggren@periculo.se