Periculo grundades 2011 av Stefan Berggren och George Englund, båda med lång och gedigen erfarenhet från bank, finans och försäkring med tonvikt på regulatoriska frågor.

Idag tillhandahåller Periculo kvalificerade konsulttjänster och rådgivning inom bland annat finansiella regelverk, riskkontroll och regelefterlevnad. Vi erbjuder dessutom öppna kurser såväl som företagsanpassade utbildningar i anslutning till våra tjänsteområden.

Vår vision är att vi ska vara kundens naturliga val av partner för kvalificerade tjänster och rådgivning inom området bank, finans och försäkring. En medveten strategi har varit att växa långsamt och fokusera på kvalité, förtroende och nöjda kunder. Våra kunder är från de största bank och försäkringsaktörerna till små finansiella aktörer.

Sedan i maj 2020 har vi kontoret på Kungsbro Strand 29 i Stockholm.