AML/Penningtvätt – en grundläggande genomgång av penningtvättslagen. Ur ett praktiskt perspektiv går vi igenom de centrala delarna av regelverket.

Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom området med fokus på regelverket och dess tillämpning samt tillhörande relevanta begrepp på en övergripande nivå.

Kursupplägget är av mer praktiskt natur än av teoretisk karaktär och exempelvis kommer vi att diskutera frågor omkring områden som riskanalysen, penningtvättsinstruktionen och transaktionsmonitoreringen.

Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper alternativt har begränsad kännedom omkring lagstiftningen för penningtvätt och finansiering av terrorism.  Målgrupp är exempelvis ledning i finansiellt företag som behöver få en bred orientering inom området eller personal som behöver få förståelse vad lagstiftningen innebär och hur den ska tillämpas.

Tid: onsdagen den 22 november 2017, kl. 8:30 – 16.30, frukost serveras från kl. 8:00.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Deltagaravgift: 9 500 kr + moms per deltagare inkl. frukost och lunch.

Anmälan: För anmälan klicka här. Det går även att skicka en anmälan till bo.korposoff@periculo.se och uppge kontaktuppgifter (namn, titel/funktion, arbetsplats och telefon) inkl. faktureringsadress.

För mer information om kursen går det bra att kontakta Bo Korposoff, bo.korposoff@periculo.se, 073 – 035 12 00.