Låt oss presentera vår nya medarbetare Carola Lawton Browne

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en erfaren konsult till vårt kontor i Stockholm!

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att Carola Lawton Brown har börjat hos oss.

En kort presentation, Carola har mer än tjugo års erfarenhet av arbete inom riskhantering på bank, försäkrings- och fondbolag. Hon har ansvarat för och även implementerat funktioner och processer för riskkontroll, analys och rapportering samt utbildat kollegor inom riskområdet. I olika roller inom riskhantering har Carola både arbetat nära fund managers i första linjen, och i andra linjen med styrelse och VD. Carola arbetade under flera år i London hos två stora fondbolag och är tvåspråkig. Carola kommer att arbeta inom affärsområdet risk hos Periculo.

Välkommen Carola!