Vi hälsar Carl Liljefors välkommen som ny medarbetare till vårt kontor i Stockholm!

Carl har flerårig erfarenhet från bankvärlden som risk manager, med tyngdpunkt på riskhantering, regelefterlevnad och AML.