Kurser om kontinuitetshantering, GDPR, AML, riskhantering, myndighetsrapportering genomförs i både Lund och Stockholm. Läs mer: https://www.periculo.se/sv/category/kurser/

Flertalet av kurserna arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen i samverkan med Periculo.