Den 21 april 2022 och den 13 oktober 2022 kommer vi att hålla vår populära översiktskurs om kapitalkrav….