Välkommen den 21 oktober 2021 till vår översiktskurs om kapitalkrav….