På grund av Corona-läget skjuter vi vårt frukostmöte  från 20 mars till 18 september kl. 09:00 – 10:00 där processutveckling presenteras som en effektiv metod för intern effektivisering av exempelvis kreditprocessen. Med processutveckling kan vanligen stora vinster uppnås och i kreditsammanhang är detta särskilt intressant då dessa processer är ofta långa och komplexa.

För anmälan klicka på länken [här]