Vi är mycket stolta över att ha blivit utnämnda av Dagens Industri till Gasell företag 2018.

Denna utnämning är en kvalitetsstämpel på vårt långsiktiga arbete med att vara en stabil affärspartner för våra kunder. Utnämningen till Gasell företag är ett bevis på att vi lyckats förmedla våra kärnvärden till våra kunder att uppfattas som pålitliga, engagerade och kompetenta. Vi tackar för detta förtroendet!