AML/Penningtvätt – grundläggande genomgång av penningtvättslagen. Ur ett praktiskt perspektiv går vi igenom de centrala delarna av regelverket.

Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område med fokus på regelverket och dess tillämpning med tillhörande relevanta begrepp på en övergripande nivå.

Kursupplägget är av mer praktiskt natur än av teoretiskt karaktär och exempelvis kommer vi att diskutera frågor omkring områden som riskanalysen, penningtvättsinstruktionen och transaktionsmonitoreringen. Det 4:e penningtvättsdirektivet berörs i korthet med några av dess nyheter.

Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper alternativt har begränsad kännedom omkring lagstiftningen för penningtvätt och finansiering av terrorism.  Målgrupp är exempelvis ledning i finansiellt företag som behöver få en bred orientering inom området eller personal som behöver få förståelse vad lagstiftningen innebär och hur den ska tillämpas.

Tid: onsdagen den 31 maj 2017, kl. 8:30 – 16.30, frukost serveras från kl. 8:00.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Deltagaravgift: 9 500 kr + moms per deltagare inkl. frukost och lunch.

Anmälan: Skicka anmälan till kurser@periculo.se och uppge kontaktuppgifter (namn, titel/funktion, arbetsplats och telefon) inkl. faktureringsadress.


För mer information om Periculos utbildning kontakta gärna Ylva Swartling: ylva.swartling@periculo.se eller 070 – 865 13 11.