Nedan möter du några av våra kompetenta och erfarna konsulter.

Nils Ludvig Kulling
VD
070-734 84 10
nilsludvig.kulling@periculo.se
Nils Ludvig har 15 års erfarenhet av att leda organisationer inom konsultbranschen med fokus på digitalisering och projektledning. Han har de senaste åren arbetat med att etablera och utveckla konsultbolag mot byggsektorn med fokus på digitalisering och processtyrning mot NKI. Nils Ludvig har goda kunskaper inom projektledning, processtyrning, kravställning samt försäljning av komplexa affärer.
Johan Wingren
Rekryteringschef
070-591 53 41
johan.wingren@periculo.se
Johan har jobbat 15 års med konsultverksamhet och rekrytering i London, Stockholm och USA. Johan har hjälpt till att starta upp både bolag och affärsområden inom Bank & Financial Services. Johan har lång erfarenhet av att av tillsätta permanenta och interims positioner inom risk, compliance, fintech, bank & finans.
Stefan Berggren
Finans och rapportering, Projektstyrning
072-336 91 45
stefan.berggren@periculo.se
Stefan har bred erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken. Stefan är dessutom en erfaren projektledare och är van att koordinera större projekt och delprojekt.
George Englund
Riskhantering
072-336 91 44
george.englund@periculo.se
George har 17 års erfarenhet av praktisk arbete med riskhantering och intern styrning och kontroll inom bank och försäkring. Han har arbetat både som konsult och i olika linjebefattningar. Specialkunskaper inom kreditrisk, kapitalutvärdering samt goda kunskaper om marknad och likviditetsrisker. Har även lång erfarenhet från olika regelverksimplementeringar såsom CRD och Solvens II.
Ylva Swartling
Regelefterlevnad, Utbildning
070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se
Ylva är jurist och har bred och lång erfarenhet av arbete inom bank- och finansbranschen och har bland annat arbetat med compliance och finansmarknadsjuridik. Under senare år har Ylva utfört compliance-arbete i en större finansiell koncern och även arrangerat utbildningar om finansiella regelverk ur ett compliance-perspektiv. På Periculo ansvarar Ylva för affärsområdena regelefterlevnad och utbildning.
Bo Korposoff
Penningtvätt, GDPR, Projektstyrning
073-035 12 00
bo.korposoff@periculo.se
Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Under senare år har Bo bl.a. arbetat med granskning och implementation av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bo är också DPO och kunnig på GDPR förordningen. Han är även senior projektledare och har bl.a. varit projektledare för Swish mobila betalningar.
Rasmus Nilsson
Riskhantering, Penningtvätt
072-336 16 38
rasmus.nilsson@periculo.se
Rasmus har gedigen erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat inom projektledning samt i linjearbete. Rasmus har senaste åren arbetat med att implementera regelverk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt granska och utveckla processer inom bank. Rasmus har även erfarenheter inom riskanalys och internrevision.