Nedan möter du några av våra kompetenta och erfarna konsulter.

Nils Ludvig Kulling
VD
070-734 84 10
nilsludvig.kulling@periculo.se
Nils Ludvig har mer än femton års erfarenhet av att leda organisationer med fokus på tillväxt inom konsultbranschen. Han har de senaste åren arbetat med att etablera och utveckla konsultbolag med fokus på digitalisering och processtyrning. Nils Ludvig har goda kunskaper inom projektledning, processtyrning, kravställning samt försäljning av komplexa affärer.
Carl-Fredrik Hellström
Riskhantering
+46 73 557 67 56
carlfredrik.hellstrom@periculo.se
Carl-Fredrik har erfarenhet av praktiskt arbete från linjeroller inom finansiell riskhantering på bank, Client Manager på företag som tillhandahåller system för värderingsavstämning av OTC-derivat samt den senaste tiden som kvantitativ riskanalytiker. Carl-Fredrik har även arbetat med regelverksbevakning, deltagit i framtagande av delar till IKLU och årsredovisning samt kapitaltäckning.
Stefan Berggren
Finans och rapportering, Projektstyrning
072-336 91 45
stefan.berggren@periculo.se
Stefan har bred erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken. Stefan är dessutom en erfaren projektledare och är van att koordinera större projekt och delprojekt.
George Englund
Riskhantering
072-336 91 44
george.englund@periculo.se
George har 17 års erfarenhet av praktisk arbete med riskhantering och intern styrning och kontroll inom bank och försäkring. Han har arbetat både som konsult och i olika linjebefattningar. Specialkunskaper inom kreditrisk, kapitalutvärdering samt goda kunskaper om marknad och likviditetsrisker. Har även lång erfarenhet från olika regelverksimplementeringar såsom CRD och Solvens II.
Ylva Swartling
Regelefterlevnad, Utbildning
070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se
Ylva är jurist och har bred och lång erfarenhet av arbete inom bank- och finansbranschen och har bland annat arbetat med compliance och finansmarknadsjuridik. Under senare år har Ylva utfört compliance-arbete i en större finansiell koncern och även arrangerat utbildningar om finansiella regelverk ur ett compliance-perspektiv. På Periculo ansvarar Ylva för affärsområdena regelefterlevnad och utbildning.
Rasmus Nilsson
Riskhantering, Penningtvätt
072-336 16 38
rasmus.nilsson@periculo.se
Rasmus har gedigen erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat inom projektledning samt i linjearbete. Rasmus har senaste åren arbetat med att implementera regelverk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt granska och utveckla processer inom bank. Rasmus har även erfarenheter inom riskanalys och internrevision.
Annika Engström
Riskhantering, regelefterlevnad
079-076 42 47
annika.engstrom@periculo.se
Annika är jurist och har mer än femton års erfarenhet av arbete inom riskhantering och försäkring. Annika har erfarenhet från flera specialistbefattningar, men även som ansvarig för riskfunktionen för ett börsbolag. Annika har god vana av att tolka, utbilda och ge råd inom regelverk, försäkring samt riskhantering. Annika har också varit vd samt styrelseledamot i flera captivebolag. Vidare har Annika erfarenhet av att utvärdera och implementera GRC verktyg, av att leda processeffektiviseringar samt strategiarbete.