Denna kurs ger en praktiskt orientering kring arbetet inom riskhanteringsfunktionen.

Kursen ger en översiktlig orientering av riskhanteringen inom finansiellt företag t.ex. försäkringsbolag. Denna kurs kräver inga förkunskaper och målet efter genomförd kurs är att du ska ha fått en övergripande förståelse för riskhanteringsfunktionens roll och ansvar samt riskhanteringssystemets olika komponenter och hur dessa samspelar med varandra.

För vem?

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom riskhanteringsfunktionen eller på olika sätt kommer i kontakt med riskhantering i ditt arbete. Kursen passar även bra för dig som har påbörjat arbetet med riskhantering och som har erfarenhet av arbete på bank eller i försäkringsbolag.

Ur programmet

 • Riskhanteringsfunktionen – roll och ansvar
 • Regelverket
 • Kapitalkrav – kort översikt av standardformeln
 • Riskbedömning
 • Intern styrning och kontroll
 • Riskstyrning och riskaptit
 • Framtida utmaningar och förändringar

Föreläsare

George Englund

George har 18 års erfarenhet av praktiskt arbete med riskhantering, modellering och intern styrning och kontroll inom bank och försäkring. Han har arbetat både som konsult och i olika linjebefattningar samt även internationellt i London. George har även lång erfarenhet från olika regelverksimplementeringar såsom Solvens II och Basel (CRD/CRR) samt även av systemimplementeringar och projektledning.

Per Edholm

Per är Chief Risk Officer (CRO) och har 20 års erfarenhet från att kommunicera och utveckla praktiska lösningar till komplicerade frågeställningar. Per har ett förflutet inom mjukvaruutveckling och utbildning. De senaste 12 åren har han varit verksam inom försäkringsbranschen med aktuariellt arbete genom att utveckla modeller och processer. Idag arbetar Per som CRO på Bliwa Livförsäkring där han ansvarar för riskfunktionen.

Information och intresseanmälan

Kursen anordnas på beställning och kan även anpassas för att bättre passa beställarens behov. Kontakta kurser@periculo.seKursinformation

Tidpunkt: Enligt överenskommelse, på beställning.
Kursavgift: Enligt överenskommelse, på beställning.
Plats: Centralt belägen lokal i Stockholm, Periculos kontor, kundens lokal eller digitalt via Teams.

Anmälan till kursen

  Jag önskar pappersfaktura per post

  Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
  Jag är inte en robot