Denna kurs ger en översiktlig orientering inom dataskyddsförordningen GDPR och kräver inga förkunskaper. Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt av dataskyddsförordningen och vad detta regelverket innebär.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som inte är insatt i dataskyddsförordningen och behöver få en översiktlig förståelse för dataskyddsförordningen och dess tillämpning i verksamheten. Upplägget är av praktisk natur och under kursen så ingår grupparbeten för att ge deltagarna möjlighet till att diskutera några olika frågeställningar.

Programmet passar väl för exempelvis mindre finansiella företag men även för företag utanför det finansiella området som exempelvis e-handelsaktörer.

Ur programmet

• De sju principerna
• Laglig grund
• Gallring/radering
• Känsliga uppgifter
• Den registrerades rättigheter
• Personuppgiftsansvarig och biträden
• Datainspektionen, sanktioner och tillsyn

Föreläsare

Bo Korposoff, Periculo AB, senior konsult med inriktning på GDPR och AML regelverken. Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat både som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Bo arbetar med GDPR och är dataskyddsombud samt även specialist på regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bo har ett förflutet som senior projektledare och har bl.a. varit projektledare för Swish mobila betalningar samt för nischbanksetablering.

Rabatterat pris gäller Kreditföreningens medlemmar.

Intresseanmälan

Skickas till kurser@periculo.se eller genom anmälningsformulär nedan.Kursinformation

Tidpunkt: Enligt överenskommelse, på beställning.
Kursavgift: Enligt överenskommelse
Plats: Centralt belägen lokal i Stockholm, Periculos kontor, kundens lokal eller digitalt via Teams.

Anmälan till kursen

    Jag önskar pappersfaktura per post

    Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
    Jag är inte en robot