Denna kurs ger en översiktlig orientering inom dataskyddsförordningen GDPR och kräver inga förkunskaper. Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt av dataskyddsförordningen och vad detta regelverket innebär.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som inte är insatt i dataskyddsförordningen och behöver få en översiktlig förståelse för dataskyddsförordningen och dess tillämpning i verksamheten. Upplägget är av praktisk natur och under kursen så ingår grupparbeten för att ge deltagarna möjlighet till att diskutera några olika frågeställningar.

Programmet passar väl för exempelvis mindre finansiella företag men även för företag utanför det finansiella området som exempelvis e-handelsaktörer.

Ur programmet

• De sju principerna
• Laglig grund
• Gallring/radering
• Känsliga uppgifter
• Den registrerades rättigheter
• Personuppgiftsansvarig och biträden
• Datainspektionen, sanktioner och tillsyn

Föreläsare

Bo Korposoff, Periculo AB, senior konsult med inriktning på GDPR och AML regelverken. Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat både som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Bo arbetar med GDPR och är dataskyddsombud samt även specialist på regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bo har ett förflutet som senior projektledare och har bl.a. varit projektledare för Swish mobila betalningar samt för nischbanksetablering.

Ylva Swartling, Periculo AB, är jurist och har bred och lång erfarenhet av arbete inom bank- och finansbranschen. Numera inriktat på uppdrag och utbildning inom compliance och finansmarknadsjuridik. 

Mats Nilsson, Periculo AB,  är civilekonom med bred internationell erfarenhet inom bank- samt finansbranschen. Inriktad på riskkontroll, kreditanalyser, finansiering samt projektarbete.

Rabatterat pris gäller Kreditföreningens medlemmar.

Intresseanmälan

Skickas till kurser@periculo.se eller genom anmälningsformulär nedan.Kursinformation

Tidpunkt: Enligt överenskommelse, på beställning.
Kursavgift: Enligt överenskommelse
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, centralt i Lund eller i beställarens lokal.

Anmälan till kursen

Jag önskar pappersfaktura per post

Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
Jag är inte en robot