Regelverken på det finansiella området – t.ex. Solvens II gällande försäkringsföretag – är omfattande och på senare år har  ansvar för regelefterlevnad (compliance) och hantering av risk allt tydligare lagts över på de finansiella företagens styrelser. Ledamöterna förväntas enligt de nya regelverken ha kunskap om risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten har inblick i verksamheten och agerar ifrågasättande har ökat. Intern styrning och kontroll har hamnat i fokus. Därför ligger denna utbildning i tiden.

Periculo erbjuder denna översiktsutbildning riktad till styrelser i finansiella företag (inkl. försäkringsverksamhet). Utbildningen företagsanpassas och genomförs lämpligen under tre dagar. För mer erfarna styrelser kan utbildningstiden kortas.

Innehåll

Kursen är indelad i tre block som sträcker sig över tre dagar.

  • Risk, finansiella marknader och instrument. Blocket behandlas under dag 1.
  • Reglering och compliance. Blocket behandlas under dag 2.
  • Strategi och styrning. Blocket behandlas under dag 3.
  • Kursen kan avslutas med test vid önskemål.

Målgrupp är vd, styrelseledamöter, suppleanter och ledande befattningshavare.

Information och intresseanmälan

Kursen anordnas på beställning och kan även anpassas för att bättre passa beställarens behov. Kontakta kurser@periculo.seKursinformation

Tidpunkt: Kursen arrangeras på beställning
Kursavgift: Enligt överenskommelse
Plats: Centralt belägen lokal i Stockholm, Periculos kontor, kundens lokal eller digitalt via Teams.

Anmälan till kursen

    Jag önskar pappersfaktura per post

    Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
    Jag är inte en robot