Kursen ger överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav, med inriktning på QRT.

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen lämna omfattande kvantitativa rapporter (QRT) till Finansinspektionen som täcker flertalet aspekter av företagets verksamhet. Därtill ska årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR) inlämnas till Finansinspektionen och en rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) publiceras, rapporter som båda innehåller både kvantitativ och kvalitativ information. Enligt gällande riktlinjer bör årlig QRT och RSR godkännas av företagets styrelse medan kvartalsvis QRT bör godkännas av Vd. SFCR måste godkännas av styrelsen.

Med inriktning mot främst QRT ges här en överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav.  Kort berörs även RSR och SFCR, och förhållandet mellan dessa respektive QRT och årsredovisningen.

Kursen arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen i samverkan med Periculo. Anmälan kan lämnas nedan eller på föreningens webbplats: Myndighetsrapportering 2020Kursinformation

Tidpunkt: 24 november 2020, Stockholm, kl. 9.00-16.00. Registrering från kl. 8:30.
Kursavgift: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida
Plats: Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Anmälan till kursen

Anmäl dig till kursen på SFF hemsida: Se länkarna ovan