Välkommen till vår översiktskurs som handlar om regelverken för kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och andra finansiella företag för dig som inte dagligen arbetar med frågorna. Kursen handlar om bland annat kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste regelverksuppdateringarna. 

Program – hållpunkter

08.50 Uppkoppling och registrering via Teams 

09.00 Förmiddagen omfattar:

• Finansiella risker i kreditinstitut
• Bakgrund till tillsynsregelverkens nuvarande utformning och deras övergripande innebörd
• Riskstrategi, Riskstyrning, riskaptit, intern utvärdering av ställning i fråga om kapital och likviditet (IKU/ILU)
• Regelverkens struktur och regelmakarnas inbördes förhållande. Pelare 1, Pelare 2 och Pelare 3. Basel, EU- kommissionen, EBA, Riksdagen och Finansinspektionen.

• Fördjupning om kapitalbas, kapitalbuffertar samt kapitalkrav för kreditrisker
• Rapporteringskrav och Finansinspektionens bedömning av kapitalkravet
• GRC funktionernas (andra/tredje linjen) koppling och påverkan på kapitaltäckning och likviditet
• Framåtblick – vad händer fram till 2027?

12.15 Kursen avslutas

Föreläsare:

Torbjörn Jacobsson, Vice ordförande i Sörmlands sparbank och konsult inom GRC, Finance och IT, tidigare riskchef på Avida Finans och risk/ekonomi/IT-chef på Marginalen Bank. Executive MBA från Stockholms Universitet 2015, föreläst om och skrivit uppsats om den ökade regleringens effekter på nordiska banker.

Stefan Berggren, en av grundarna av konsultbolaget Periculo AB med mångårig erfarenhet av regelverksimplementeringar, riskhantering och myndighetsrapportering inom bank och försäkring. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola.

Kursen kan även anordnas på beställning och kan då anpassas efter beställarens behov. Kontakta kurser@periculo.seKursinformation

Tidpunkt: 21 oktober 2021, kl. 9-12.15
Kursavgift: 5 200 kr (+ moms) per person eller enligt offert vid företagsanpassat genomförande.
Plats: I Stockholm, centralt belägen lokal eller digitalt genomförande via Teams

Anmälan till kursen

    Jag önskar pappersfaktura per post

    Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
    Jag är inte en robot