Denna kurs  ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Programmet vänder sig till föreningens medlemmar och målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå.

Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt:

 • Introduktion till penningtvättsområdet
 • Riskbaserat synsätt
 • Kundkännedom
 • Riskbedömningen
 • Fortlöpande uppföljning
 • Den nya periodiska rapporteringen från FI
 • Implementering i organisationen
 • Styrande dokument, instruktioner

Kursupplägget är av mer praktiskt natur än av teoretiskt karaktär där vi bl.a. kommer att diskutera riskbedömningen i grupparbeten. Kursen passar den som inte har några förkunskaper alternativt har begränsad kännedom omkring lagstiftningen för penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Kursen genomförs av Svenska Försäkringsföreningen i samverkan med Periculo. Mer information om kursen finns på Försäkringsföreningens hemsida:  Kalendarium 2020                     

Rabatterad kursavgift 5 900 kr (+moms) gäller medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen och Svenska Kreditföreningen. Ange KF-medlem eller FF-medlem som referens i fritextfältet nedan.Kursinformation

Tidpunkt: 30 september 2020, Stockholm, kl. 9.00-16.00. Registrering med kaffe och smörgås från kl 8.30.
Kursavgift: 8 500 kr (ordinarie) och 5 900 kr (+ moms) för vissa medlemsföretag - se under Mer information och anmälan
Plats: Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Anmälan till kursen

  Jag önskar pappersfaktura per post

  Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
  Jag är inte en robot