Denna kurs  ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Programmet vänder sig till föreningens medlemmar och målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå.

Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt:

  • Introduktion till penningtvättsområdet
  • Riskbaserat synsätt
  • Kundkännedom
  • Riskbedömningen
  • Fortlöpande uppföljning
  • Den nya periodiska rapporteringen från FI
  • Implementering i organisationen
  • Styrande dokument, instruktioner

Kursupplägget är av mer praktiskt natur än av teoretiskt karaktär där vi bl.a. kommer att diskutera riskbedömningen i grupparbeten. Kursen passar den som inte har några förkunskaper alternativt har begränsad kännedom omkring lagstiftningen för penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Mer information och anmälan till kursen i Försäkringsföreningens regi finns här:  Penningtvätt 2020                     

Rabatterad kursavgiften 5 900 kr (+moms) gäller Svenska Kreditföreningens och Finansbolagens förenings medlemmar. Ange KF-medlem eller FF-medlem som referens i anmälan som skickas till: kurser@periculo.seKursinformation

Tidpunkt: 22 april 2020, Stockholm, kl. 8.30-16.30. Registrering med kaffe och smörgås från kl 8.00.
Kursavgift: 8 500 kr (ordinarie) och 5 900 kr (+ moms) för vissa medlemsföretag - se under Mer information och anmälan
Plats: Centrala Stockholm och eventuellt även i Lund.

Anmälan till kursen

Jag önskar pappersfaktura per post

Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
Jag är inte en robot