Frukostmöte

18 september med Periculo

Processutveckling som verktyg för effektivisering av kreditprocesserna

Inom kreditområdet så är processerna från ansökan fram till utbetalt lån ofta både långa och komplexa. Ur konkurrenssynpunkt så är det viktigt att ha en effektiv organisation och arbetssätt med låga interna kostnader och hög kvalité.

Men hur säkerställer man egentligen intern effektivitet och väl fungerande processer?

Under detta frukostmöte kommer vi att berätta om processutveckling som en framgångsrik metod för att skapa effektiva processer med kundfokus. Processorientering är ett känt begrepp inom industrin men inte lika förekommande i tjänsteproducerande företag. Under frukostmötet kommer vi att beröra hur processutveckling kan bedrivas i praktiken och de vinster och värden som kan uppnås.

 

Föreläsare

Bo Korposoff, Periculo AB, senior konsult med GDPR och AML-inriktning. Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Bo har även som förändringsledare genomfört flera processutvecklingsprojekt inom bland annat kreditområdet.

Tid och plats

Fredag den 18 september 2020, kl. 09.00 - 10.00, Tändstickspalatset, Banksalen, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Frukost och registrering från kl. 08.30.

Konferenslokalen har anpassats efter rådande pandemisituation med max 24 deltagare. Möbleringen är luftigare för att möjliggöra distans mellan deltagarna. Nya säkerhetsrutiner gäller för bl a frukostservering med färdiga smörgåsar samt utplacerad handsprit. Vi ber deltagare att hjälpas åt att hålla avstånd och god handhygien. Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska inte komma till evenemanget. Inte heller personer som tillhör riskgrupp ska delta.

 

Program

08.30 Registrering och frukost

09.00 Föredrag

  • Introduktion
  • Vad innebär processorienterat synsätt?
  • Processutveckling i praktiken
  • Effekter och förbättringspotential
  • Några erfarenheter från praktikfall

09.50 Frågor och reflektioner

10.00 Avslut

Anmälan

Anmälan till frukostmötet sker nedan senast 15 september. Frukostföredraget är kostnadsfritt och kvarvarande platser fördelas enligt principen ”först till kvarn”.