CalendarFöretag som står under tillsyn behöver idag anpassa sig till en mängd regelverk, som dessutom förändras över tiden. För många bolag kan det vara ett förhållandevis komplext och tidskrävande arbete att tolka dessa regelverk, dess påverkan på den egna verksamheten samt vilka krav som ställs på intern och extern rapportering.

Periculo tillhandahåller rådgivning och konsulttjänster för att hjälpa bolag att tolka och implementera finansiella regelverk och den rapportering som krävs.

Vi kan hjälpa till med att utvärdera den interna kontrollstrukturen oh rapporteringsrutiner, kartlägga och upprätta processer, ta fram handlingsplaner och utveckla stödjande policys och riktlinjer. Vi kan också stötta alternativt ansvara för den praktiska tillsynsrapporteringen. Vi bistår även med att upprätta tillståndsansökningar för nya eller förändrade verksamheter.

 

Vill du veta mer kontakta oss

Stefan Berggren

Finans och rapportering, Projektstyrning
072-336 91 45
stefan.berggren@periculo.se