Periculo tillhandahåller rollen som dataskyddsombud (DPO)

av

I och med att dataskyddsförordningen GDPR nu har trätt i kraft så blir rollen som dataskyddsombud (DPO) aktuell att tillsätta för många företag. Periculo har i detta sammanhang möjlighet att erbjuda denna roll som en tjänst på utlagd basis. För vidare information kontakta Bo Korposoff, bo.korposoff@periculo.se, 073-035 12 00.

...

Inför 2018…

av

2018 bjuder på många utmaningar vad gäller nya eller förändrade regelverk. Här påminner vi om några. Aktuellt om regelverket för verksamhet med bostadskrediter  Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen om verksamhet med bostadskrediter. Ett huvudsyfte med reglerna är att skapa ett högre konsumentskydd på marknaden för bolån. Under lagen krävs det tillstånd från Finansinspektionen

...

Praktisk tillämpning av den nya dataskyddsförordningen

av

Välkommen till frukostföredrag om den nya dataskyddsförordningen. Vi kommer att översiktligt gå igenom de luckor och brister som aktörer borde åtgärda snarast. Fokus ligger på kostnadseffektiva processer och vi diskuterar skillnaden mellan PuL och GDPR. Vi skaffar oss en bättre inblick i utvecklingen på området genom att belysa senaste praxis. Med detta får ni en

...

Översiktskurs inom penningtvättsområdet

av

AML/Penningtvätt – grundläggande genomgång av penningtvättslagen. Ur ett praktiskt perspektiv går vi igenom de centrala delarna av regelverket. Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område med fokus på regelverket och dess tillämpning med tillhörande relevanta begrepp på en övergripande nivå. Kursupplägget är av mer praktiskt natur

...

Riskbedömningen – En utmaning i AML sammanhang

av

Artikel om riskbedömningen som grundstomme för att utöva ett riskbaserat synsätt i AML sammanhang. I och med att det riskbaserade synsättet har en så central betydelse i penningtvättslagstiftningen så är detta naturligtvis i fokus ur tillsynsmyndighetens synvinkel. Kommer man fel inom detta område så riskerar man att hamna i ett mycket bekymmersamt läge vid en

...

Ny medarbetare

av

Periculo hälsar ytterligare en ny medarbetare välkommen! Vi är mycket glada att förstärka vårt Compliance-team med Stefan Hederstedt. Stefan kommer senast från AON. Han har under sin karriär arbetat med risk och regelefterlevnadsfrågor som konsult, regelefterlevnadsansvarig inom försäkring och har omfattande kunskaper kring finansiella regelverk. Stefan har ansvarat för och deltagit i ett flertal implementerings-

...

Aktuella kurser vt 2017

av

Konsumentkreditlagen och den nya snabblånelagen. Genomgång av aktuell konsumentkreditreglering, nya lagkrav och aktuell rättspraxis om bl.a. kreditprövning. Tillsynsmyndigheternas arbete på området kommenteras liksom aktuella initiativ för ytterligare konsumentskydd. Läs mer här Krishantering av kreditinstitut – genomgång av centrala delar i det nya regelverket. Här behandlas det nya regelverk som gäller när banker och finansiella institut

...

Nya medarbetare

av

Vi välkomnar våra nya medarbetare Maria Harmenberg och Håkan Nilsson till Periculo! Maria började hos Periculo den 3 oktober och är en förstärkning inom vårt Compliance-team. Maria kommer närmast från Nordea Bank där hon arbetade med hantering av penningtvättsfrågor. Hon har tidigare arbetat med penningtvättsfrågor, bedrägeri- och skattefrågor på storbanker och revisionsbyrå. Maria är flerspråkig

...