Låt oss presentera vår nya medarbetare Marcus Rohdin

av

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en erfaren konsult till vårt kontor i Stockholm!   Marcus är utbildad nationalekonom med bred erfarenhet från olika typer av linjeroller inom bank. Han har en mycket god förståelse för bankers interna processer, betalningar och riskhantering.

...

Kurs Myndighetsrapportering

av

Den 24 november 2021 håller Periculo tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen kursen Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II, det finns fortfarande några platser kvar, anmäl er på Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II | Svenska Försäkringsföreningen (forsakringsforeningen.se).

...

Kurs om kapitaltäckning

av

Välkommen till vår översiktskurs om kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och andra finansiella företag för dig som inte dagligen arbetar med frågorna. Kursen handlar om bland annat kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste regelverksuppdateringarna.  HÄR

...

Myndighetsrapportering

av

Kursen om myndighetsrapportering genomförs tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen den 18 mars.  Läs mer: https://www.periculo.se/sv/category/kurser/

...

Uppföljning av Finansinspektionens regler om kreditriskhantering

av

Det kan vara läge för alla kreditföretag att se över sina interna processer för hantering av kreditrisker. Kontrollera att de svarar upp mot de nya krav som Finansinspektionen har ställt upp i de föreskrifter om kredithantering (FFFS 2018:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag) som gäller från i

...