Hantering av kreditrisker

av

Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker 2018:16 De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om

...

Gasell utnämning

av

Vi är mycket stolta över att ha blivit utnämnda av Dagens Industri till Gasell företag 2018. Denna utnämning är en kvalitetsstämpel på vårt långsiktiga arbete med att vara en stabil affärspartner för våra kunder. Utnämningen till Gasell företag är ett bevis på att vi lyckats förmedla våra kärnvärden till våra kunder att uppfattas som pålitliga,

...

Ny medarbetare

av

Periculo hälsar Mats Nilsson välkommen som ny medarbetare till vårt kontor i Lund!   Mats har en bred internationell yrkeserfarenhet inom bank- samt finansbranschen med kunskaper inom exempelvis risk kontroll, kredit analyser och finansiering samt projektarbete,

...

Nya samarbeten

av

Periculo samarbetar nu med Svenska Försäkringsföreningen i risk- och compliancerelaterade utbildningar. Läs mer på föreningens hemsida HÄR Nytt är även ett utbildningsuppdrag från Konsumentverket där Periculo ordnar en utbildningsdag om den uppdaterade Konsumentkreditlagen den 11 oktober 2018. Läs mer om utbildningsdagen HÄR

...

Periculo tillhandahåller rollen som dataskyddsombud (DPO)

av

I och med att dataskyddsförordningen GDPR nu har trätt i kraft så blir rollen som dataskyddsombud (DPO) aktuell att tillsätta för många företag. Periculo har i detta sammanhang möjlighet att erbjuda denna roll som en tjänst på utlagd basis. För vidare information kontakta Bo Korposoff, bo.korposoff@periculo.se, 073-035 12 00.

...

Periculo söker seniora konsulter i Skåne & Småland

av

Periculo expanderar och har öppnat ett nytt kontor i Lund. Vi behöver bli fler seniora konsulter i södra Sverige inom risk, regelefterlevnad, finansiell- och myndighetsrapportering samt projektledning i bank, finans och försäkring. Vi söker därför erfarna personer inom dessa områden med bakgrund från t.ex. bank, finans, försäkring, revisionsbyrå, konsultverksamhet eller tillsynsmyndighet. Vårt önskemål är att

...