Kurs om kapitaltäckning

av

Välkommen till vår översiktskurs om kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och andra finansiella företag för dig som inte dagligen arbetar med frågorna. Kursen handlar om bland annat kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste regelverksuppdateringarna.  HÄR

...

Myndighetsrapportering

av

Kursen om myndighetsrapportering genomförs tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen den 18 mars.  Läs mer: https://www.periculo.se/sv/category/kurser/

...

Uppföljning av Finansinspektionens regler om kreditriskhantering

av

Det kan vara läge för alla kreditföretag att se över sina interna processer för hantering av kreditrisker. Kontrollera att de svarar upp mot de nya krav som Finansinspektionen har ställt upp i de föreskrifter om kredithantering (FFFS 2018:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag) som gäller från i

...

Hantering av kreditrisker

av

Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker 2018:16 De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om

...

Gasellutnämning

av

Vi är mycket stolta över att ha blivit utnämnda av Dagens Industri till Gasell företag 2018. Denna utnämning är en kvalitetsstämpel på vårt långsiktiga arbete med att vara en stabil affärspartner för våra kunder. Utnämningen till Gasell företag är ett bevis på att vi lyckats förmedla våra kärnvärden till våra kunder att uppfattas som pålitliga,

...

Ny medarbetare

av

Periculo hälsar Mats Nilsson välkommen som ny medarbetare till vårt kontor i Lund!   Mats har en bred internationell yrkeserfarenhet inom bank- samt finansbranschen med kunskaper inom exempelvis risk kontroll, kredit analyser och finansiering samt projektarbete,

...

Nya samarbeten

av

Periculo samarbetar nu med Svenska Försäkringsföreningen i risk- och compliancerelaterade utbildningar. Läs mer på föreningens hemsida HÄR Nytt är även ett utbildningsuppdrag från Konsumentverket där Periculo ordnar en utbildningsdag om den uppdaterade Konsumentkreditlagen den 11 oktober 2018. Läs mer om utbildningsdagen HÄR

...