Översiktskurs inom penningtvättsområdet

Denna kurs – som arrangeras på uppdrag  av Svenska Försäkringsföreningen – ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Programmet vänder sig till föreningens medlemmar och målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå. Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt: Introduktion till penningtvättsområdet Riskbaserat synsätt

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Tisdag den 26 mars 2019, kl. 8:30 – 16.30, frukost serveras från kl. 8:00
Kursavgift: 8 500 kr + moms per deltagare inkl. frukost och lunch
Plats: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida.

Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

Denna kurs som arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen ger en överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav, med inriktning på QRT.   Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen lämna omfattande kvantitativa rapporter (QRT) till Finansinspektionen som täcker flertalet aspekter av företagets verksamhet. Därtill ska årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR)

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Torsdag den 28 mars 2019. Registrering med kaffe från kl.8:30. Kl. 9:00 - 16:30
Kursavgift: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida
Plats: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida

Riskhantering inom försäkringsbranschen – en översikt

Denna kurs som arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen ger en praktiskt orientering kring arbetet inom riskhanteringsfunktionen Kursen ger en översiktlig orientering av riskhanteringen inom försäkringsbolag. Denna kurs kräver inga förkunskaper och målet efter genomförd kurs är att du ska ha fått en övergripande förståelse för riskhanteringsfunktionens roll och ansvar samt riskhanteringssystemets olika komponenter och hur dessa

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Torsdag den 11 april 2019. Registrering med kaffe från kl. 8:30. Kl. 9:00 - 16:00
Kursavgift: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida
Plats: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida.

Kapitaltäckning för banker och kreditmarknadsbolag – Basel, CRR och CRD IV

En orienterande genomgång av regelverken för kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och kreditmarknadsbolag. Om kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste uppdateringarna. För program läs här. Medverkande: riskchef Torbjörn Jacobsson, Marginalen Bank och finansiella riskexperten Håkan Nilsson, Periculo AB (f.d. chef Kapitaltäckningsanalys & rapportering, AB Svensk Exportkredit).

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Kursen kan arrangeras på beställning
Kursavgift: 5 900 kr + moms per deltagare inkluderar även frukost och lunch (kl.12.10-13.00)
Plats: Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
Stockholm eller i kundens lokaler

Styrelseutbildning – Reglering och styrning av finansiell verksamhet.

Regelverken på det finansiella området skärps och ansvaret läggs allt tydligare på styrelsemedlemmarna. Ledamöterna förväntas enligt de nya regelverken ha kunskap om risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten har inblick i verksamheten och agerar ifrågasättande har ökat. Därför ligger denna utbildning i tiden. Periculo erbjuder denna översiktsutbildning riktad till styrelser i finansiella företag (inkl.

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Kursen arrangeras på beställning
Kursavgift: 10 500 kr per deltagare och kursdag eller enligt offert
Plats: Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
Stockholm eller i kundens lokaler