Översiktskurs inom penningtvättsområdet

Denna kurs – som arrangeras på uppdrag  av Svenska Försäkringsföreningen – ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Programmet vänder sig till föreningens medlemmar och målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå. Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt: Introduktion till penningtvättsområdet Riskbaserat synsätt

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Onsdagen den 14 november 2018, kl. 8:30 – 16.30, frukost serveras från kl. 8:00
Kursavgift: 8 500 kr + moms per deltagare inkl. frukost och lunch
Plats: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida.

Styrelseutbildning – Reglering och styrning av finansiell verksamhet.

Regelverken på det finansiella området skärps och ansvaret läggs allt tydligare på styrelsemedlemmarna. Ledamöterna förväntas enligt de nya regelverken ha kunskap om risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten har inblick i verksamheten och agerar ifrågasättande har ökat. Därför ligger denna utbildning i tiden. Periculo erbjuder denna översiktsutbildning riktad till styrelser i finansiella företag (inkl.

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Kursen arrangeras på beställning
Kursavgift: 10500 kr per deltagare och kursdag eller enligt offert
Plats: Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
Stockholm
eller i kundens lokaler

Konsumentkreditlagen – förändringar i regelverket och praxis

Utbildning om regelverket för konsumentkrediter med fokus på kreditprövning, kreditreklamationer och förmedling av krediter. Skärpta lagkrav för s.k. snabblån inklusive krav på kreditprövning och informationsgivning har en central plats i programmet. Tillsynsmyndigheternas arbete på området liksom aktuella initiativ för ytterligare konsumentskydd på området fångas upp. Närliggande lagar på kredit- och bolåneområdet liksom kommande förändringar och

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Torsdagen den 11 oktober - endast för inbjudna av Konsumentverket
Kursavgift: enligt inbjudan av Konsumentverket
Plats: Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
Stockholm.

Kapitaltäckning för banker och kreditmarknadsbolag – Basel, CRR och CRD IV

En orienterande genomgång av regelverken för kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och kreditmarknadsbolag. Om kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste uppdateringarna. För program läs här. Medverkande: riskchef Torbjörn Jacobsson, Marginalen Bank och finansiella riskexperten Håkan Nilsson, Periculo AB (f.d. chef Kapitaltäckningsanalys & rapportering, AB Svensk Exportkredit).

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Kursen kan arrangeras på beställning
Kursavgift: 5 900 kr + moms per deltagare inkluderar även frukost och lunch (kl.12.10-13.00)
Plats: Tändstickspalatset
Västra Trädgårdsgatan 15
Stockholm