Kapitaltäckning i banker och finansiella företag – Basel, CRR och CRD IV

Välkommen till vår översiktskurs som handlar om regelverken för kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och andra finansiella företag för dig som inte dagligen arbetar med frågorna. Kursen handlar om bland annat kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste regelverksuppdateringarna.  Under 2022 genomförs kursen den 22 april och 13

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: 21 april 2022, kl. 9-12.15
Kursavgift: 5 200 kr (+ moms) per person eller enligt offert vid företagsanpassat genomförande.
Plats: I Stockholm, centralt belägen lokal eller digitalt genomförande via Teams

Myndighetsrapportering Solvens II – rapporteringsregelverket, krav på datakvalitet, godkännande, definition på väsentliga fel m.m.

Kursen ger överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav, med inriktning på QRT. Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen lämna omfattande kvantitativa rapporter (QRT) till Finansinspektionen som täcker flertalet aspekter av företagets verksamhet. Därtill ska årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR) inlämnas till Finansinspektionen och en rapport om solvens

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: 24 november 2020, Stockholm, kl. 9.00-16.00. Registrering från kl. 8:30.
Kursavgift: Se Svenska Försäkringsföreningens hemsida
Plats: Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Penningtvätt och terrorismfinansiering – en översiktskurs

Denna kurs  ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Programmet vänder sig till föreningens medlemmar och målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå. Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt: Introduktion till penningtvättsområdet Riskbaserat synsätt Kundkännedom Riskbedömningen Fortlöpande uppföljning Den nya periodiska rapporteringen från

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: 30 september 2020, Stockholm, kl. 9.00-16.00. Registrering med kaffe och smörgås från kl 8.30.
Kursavgift: 8 500 kr (ordinarie) och 5 900 kr (+ moms) för vissa medlemsföretag - se under Mer information och anmälan
Plats: Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Dataskyddsförordningen (GDPR) – en översiktskurs

Denna kurs ger en översiktlig orientering inom dataskyddsförordningen GDPR och kräver inga förkunskaper. Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt av dataskyddsförordningen och vad detta regelverket innebär. För vem? Kursen vänder sig till dig som inte är insatt i dataskyddsförordningen och behöver få en översiktlig förståelse för dataskyddsförordningen och

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Enligt överenskommelse, på beställning.
Kursavgift: Enligt överenskommelse
Plats: Centralt belägen lokal i Stockholm, Periculos kontor, kundens lokal eller digitalt via Teams.

Riskhantering inom försäkringsbranschen – en översikt

Denna kurs ger en praktiskt orientering kring arbetet inom riskhanteringsfunktionen. Kursen ger en översiktlig orientering av riskhanteringen inom finansiellt företag t.ex. försäkringsbolag. Denna kurs kräver inga förkunskaper och målet efter genomförd kurs är att du ska ha fått en övergripande förståelse för riskhanteringsfunktionens roll och ansvar samt riskhanteringssystemets olika komponenter och hur dessa samspelar med

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Enligt överenskommelse, på beställning.
Kursavgift: Enligt överenskommelse, på beställning.
Plats: Centralt belägen lokal i Stockholm, Periculos kontor, kundens lokal eller digitalt via Teams.

Styrelseutbildning – om regelverk, risker och styrning av finansiell verksamhet.

Regelverken på det finansiella området – t.ex. Solvens II gällande försäkringsföretag – är omfattande och på senare år har  ansvar för regelefterlevnad (compliance) och hantering av risk allt tydligare lagts över på de finansiella företagens styrelser. Ledamöterna förväntas enligt de nya regelverken ha kunskap om risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten har inblick i

Ytterligare information och kursanmälan...
Tidpunkt: Kursen arrangeras på beställning
Kursavgift: Enligt överenskommelse
Plats: Centralt belägen lokal i Stockholm, Periculos kontor, kundens lokal eller digitalt via Teams.