Ett år med GDPR

av

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i Sverige och övriga Europa. Nu, ett år senare, har Datainspektionen kommunicerat ökat fokus med möjliga framtida sanktioner. Datainspektionens första nationella integritetsrapport visar att bara hälften av svenska företag och myndigheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. De redovisar delvis hur långt arbetet har kommit med

...

Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker 2018:16

av

De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, som gäller för

...

Ny periodisk rapportering enligt penningtvättsföreskrifterna – ett nålsöga för mindre företag?

av

Den 27 juni informerade Finansinspektionen om en ny kommande periodisk rapportering mot bakgrund av de nya penningtvättsföreskrifterna. Denna rapportering kan nu komma att bli en prövning för många mindre aktörer med tanke på att tillsynsmyndigheten får viss insyn i verksamheten hos dem som rapporterar.  Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft och

...

Tänkvärt om GDPR och PSD2

av

Under 2018 börjar både det sk andra betaltjänstdirektivet (PSD2 i januari) respektive dataskyddsförordningen (GDPR i maj) att gälla. För många aktörer är arbetat med att implementera regelverken i full gång. De nya reglerna inverkar både på enskilda individer och företag inom EU. Vi kommer att se ändrade beteenden ökad digital aktivitet när det t.ex. gäller

...

4:e penningtvättsdirektivet – En utmaning i AML-sammanhang

av

Strax efter semestern den 2 augusti 2017 föreslås det 4:e penningtvättsdirektivet träda i kraft vilket kommer att innebära nya utmaningar för aktörerna på marknaden. I denna artikel tänkte jag belysa några nyheter som detta direktiv föreslås innebära. Det är nu över 25 år sedan det första penningtvättsdirektivet kom från EU. Den 15 mars 2009 införlivades

...

Utmaningen att lyckas med den egna AML-implementationen

av

Som rubriken antyder så är det en större utmaning än många tror att implementera regelverket för penningtvätt i den egna organisationen. I denna artikel har jag valt att belysa denna problematik utifrån några olika perspektiv. Innan jag fortsätter så kan jag konstatera att även om jag tar upp svårigheterna vid implementering av AML regelverket så

...

Riskbedömningen – En utmaning i AML sammanhang

av

Som rubriken antyder tänkte jag i denna artikel belysa riskbedömningen som är grundstommen för att utöva ett riskbaserat synsätt i AML sammanhang. Som bekant så bygger penningtvättslagstiftningen på detta synsätt som därmed är av central betydelse att förstå. Anledningen till att jag valt att ta upp detta område är att jag tror att riskbedömningen och

...

Screening och transaktionsmonitorering av kunder – AML

av

I denna artikel har jag valt att göra en allmän belysning av det som i dagligt tal kallas för screening av kunder samt transaktionsmonitorering. Detta är ett område som torde vara välbekant för de flesta etablerade aktörerna inom finansområdet. Dock är denna problematik nog så viktig även för aktörer utanför detta område som inte står

...

Bristande kreditgivning – nya domstolsbeslut och nytt lagförslag om effektivare förbud mot bristande kreditgivning

av

Det har tidigare rapporterats i massmedia om Konsumentverkets beslut från 2015 där H&M påstods brista i sin kreditprövning av konsumenter. En varning och en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor utfärdades av Konsumentverket. H&M överklagade till förvaltningsrätten som gick på Konsumentverkets linje och lät varningen kvarstå men satte ned sanktionsavgiften till 6 miljoner kronor. Även det

...