Kurs om kapitaltäckning

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Välkommen till vår översiktskurs om kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och andra finansiella företag för dig som inte dagligen arbetar med frågorna. Kursen handlar om bland annat kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste regelverksuppdateringarna.  HÄR

Myndighetsrapportering

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Kursen om myndighetsrapportering genomförs tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen den 18 mars.  Läs mer: https://www.periculo.se/sv/category/kurser/

Uppföljning av Finansinspektionens regler om kreditriskhantering

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Det kan vara läge för alla kreditföretag att se över sina interna processer för hantering av kreditrisker. Kontrollera att de svarar upp mot de nya krav som Finansinspektionen har ställt upp i de föreskrifter om kredithantering (FFFS 2018:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag) som gäller från i

Dataskyddsförordningen (GDPR) – en översiktskurs

Postad av & arkiverat under Aktuella kurser och event.

Denna kurs ger en översiktlig orientering inom dataskyddsförordningen GDPR och kräver inga förkunskaper. Målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt av dataskyddsförordningen och vad detta regelverket innebär. För vem? Kursen vänder sig till dig som inte är insatt i dataskyddsförordningen och behöver få en översiktlig förståelse för dataskyddsförordningen och

Aktuella kurser vt 2017

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Konsumentkreditlagen och den nya snabblånelagen. Genomgång av aktuell konsumentkreditreglering, nya lagkrav och aktuell rättspraxis om bl.a. kreditprövning. Tillsynsmyndigheternas arbete på området kommenteras liksom aktuella initiativ för ytterligare konsumentskydd. Läs mer här Krishantering av kreditinstitut – genomgång av centrala delar i det nya regelverket. Här behandlas det nya regelverk som gäller när banker och finansiella institut

Kursutbud – hösten 2016

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Under sidan Aktuella kurser hittar du Periculos kursutbud för hösten 2016. Där finns program och instruktioner för anmälan. Utbudet kompletteras löpande. Höstens utbud omfattar: Krishantering av kreditinstitut – genomgång av centrala delar i det nya regelverket Insiderbrott och marknadsmanipulation – om det nya regelverket Att börsnotera företaget – processen i alla dess steg Prospekt för

Värdepapperskurs den 15 april: MiFID II och MiFIR

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Periculo erbjuder en aktuell genomgång av den senaste utvecklingen av EU:s regelpaket MiFID II och MiFIR. Vi riktar in oss på rättsakternas centrala innebörd, konsekvenser för marknaden och tidplanen för införandet. Följande föreläsare kommer att medverka: – Ann-Christine Lindeblad, justitieråd, särskild utredare inom värdepappersområdet – Johan Lycke, compliance officer på Handelsbanken – Niclas Rockborn, advokat

Frukostseminarier om penningtvätt (AML)

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Periculo genomför, i samarbete med Bisnode, frukostseminarier om penningtvätt den 11 mars och 13 april. Tillsammans med Tomas Grahn, expert inom området åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering, går vi igenom det fjärde penningtvättsdirektivet och aktuella tillämpningsfrågor samt utmaningar med att implementera AML i den egna organisationen. Seminarierna hålls på Tändstickspalatset i centrala Stockholm och bägge tillfällena har

BRÅ rapport om penningtvätt och penninghantering

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Brottsförebygganderådet (BRÅ) har på uppdrag av regeringen undersökt omständigheter och tillvägagångssätt för penningtvätt i Sverige. Undersökningens övergripande syfte har varit att identifiera centrala sektorer där penningtvätt sker i särskilt stor utsträckning och göra en riskbedömning gällande den penningtvätt som finns inom dessa sektorer. Syftet har även varit att kartlägga tillvägagångssätt för penningtvätt, analysera internationella aspekter,