Kapitaltäckning i banker och finansiella företag – Basel, CRR och CRD IV

Postad av & arkiverat under Aktuella kurser och event.

Välkommen till vår översiktskurs som handlar om regelverken för kapitalkrav och kapitaltäckning i banker och andra finansiella företag för dig som inte dagligen arbetar med frågorna. Kursen handlar om bland annat kapitalbas, metoder för kapitalkrav, bruttosoliditet, styrning, Finansinspektionens bedömning, intern- och externrapportering samt de senaste regelverksuppdateringarna.  Program – hållpunkter 08.50 Uppkoppling och registrering via Teams 

Myndighetsrapportering Solvens II – rapporteringsregelverket, krav på datakvalitet, godkännande, definition på väsentliga fel m.m.

Postad av & arkiverat under Aktuella kurser och event.

Kursen ger överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav, med inriktning på QRT. Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen lämna omfattande kvantitativa rapporter (QRT) till Finansinspektionen som täcker flertalet aspekter av företagets verksamhet. Därtill ska årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR) inlämnas till Finansinspektionen och en rapport om solvens

Penningtvätt och terrorismfinansiering – en översiktskurs

Postad av & arkiverat under Aktuella kurser och event.

Denna kurs  ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet. Programmet vänder sig till föreningens medlemmar och målet är att du efter genomförd kurs ska ha fått en bred insikt inom detta område på en övergripande nivå. Kursen omfattar bland annat följande kursavsnitt: Introduktion till penningtvättsområdet Riskbaserat synsätt Kundkännedom Riskbedömningen Fortlöpande uppföljning Den nya periodiska rapporteringen från

Hantering av kreditrisker

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker 2018:16 De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om

Gasellutnämning

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Vi är mycket stolta över att ha blivit utnämnda av Dagens Industri till Gasell företag 2018. Denna utnämning är en kvalitetsstämpel på vårt långsiktiga arbete med att vara en stabil affärspartner för våra kunder. Utnämningen till Gasell företag är ett bevis på att vi lyckats förmedla våra kärnvärden till våra kunder att uppfattas som pålitliga,

Ny medarbetare

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Periculo hälsar Mats Nilsson välkommen som ny medarbetare till vårt kontor i Lund!   Mats har en bred internationell yrkeserfarenhet inom bank- samt finansbranschen med kunskaper inom exempelvis risk kontroll, kredit analyser och finansiering samt projektarbete,

Nya samarbeten

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Periculo samarbetar nu med Svenska Försäkringsföreningen i risk- och compliancerelaterade utbildningar. Läs mer på föreningens hemsida HÄR Nytt är även ett utbildningsuppdrag från Konsumentverket där Periculo ordnar en utbildningsdag om den uppdaterade Konsumentkreditlagen den 11 oktober 2018. Läs mer om utbildningsdagen HÄR

Inför 2018…

Postad av & arkiverat under Nyheter.

2018 bjuder på många utmaningar vad gäller nya eller förändrade regelverk. Här påminner vi om några. Aktuellt om regelverket för verksamhet med bostadskrediter  Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen om verksamhet med bostadskrediter. Ett huvudsyfte med reglerna är att skapa ett högre konsumentskydd på marknaden för bolån. Under lagen krävs det tillstånd från Finansinspektionen

Tänkvärt om GDPR och PSD2

Postad av & arkiverat under Artiklar.

Under 2018 börjar både det sk andra betaltjänstdirektivet (PSD2 i januari) respektive dataskyddsförordningen (GDPR i maj) att gälla. För många aktörer är arbetat med att implementera regelverken i full gång. De nya reglerna inverkar både på enskilda individer och företag inom EU. Vi kommer att se ändrade beteenden ökad digital aktivitet när det t.ex. gäller

Praktisk tillämpning av den nya dataskyddsförordningen

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Välkommen till frukostföredrag om den nya dataskyddsförordningen. Vi kommer att översiktligt gå igenom de luckor och brister som aktörer borde åtgärda snarast. Fokus ligger på kostnadseffektiva processer och vi diskuterar skillnaden mellan PuL och GDPR. Vi skaffar oss en bättre inblick i utvecklingen på området genom att belysa senaste praxis. Med detta får ni en