Riskhantering inom försäkringsbranschen – en översikt

Postad av & arkiverat under Aktuella kurser och event.

Denna kurs ger en praktiskt orientering kring arbetet inom riskhanteringsfunktionen. Kursen ger en översiktlig orientering av riskhanteringen inom finansiellt företag t.ex. försäkringsbolag. Denna kurs kräver inga förkunskaper och målet efter genomförd kurs är att du ska ha fått en övergripande förståelse för riskhanteringsfunktionens roll och ansvar samt riskhanteringssystemets olika komponenter och hur dessa samspelar med

Ett år med GDPR

Postad av & arkiverat under Artiklar.

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i Sverige och övriga Europa. Nu, ett år senare, har Datainspektionen kommunicerat ökat fokus med möjliga framtida sanktioner. Datainspektionens första nationella integritetsrapport visar att bara hälften av svenska företag och myndigheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. De redovisar delvis hur långt arbetet har kommit med

Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker 2018:16

Postad av & arkiverat under Artiklar.

De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, som gäller för

Ny medarbetare

Postad av & arkiverat under Nyheter.

Periculo hälsar Pernilla Lindström välkommen som ny medarbetare till vårt kontor i Lund!

Periculo tillhandahåller rollen som dataskyddsombud (DPO)

Postad av & arkiverat under Nyheter.

I och med att dataskyddsförordningen GDPR nu har trätt i kraft så blir rollen som dataskyddsombud (DPO) aktuell att tillsätta för många företag. Periculo har i detta sammanhang möjlighet att erbjuda denna roll som en tjänst på utlagd basis. För vidare information kontakta Bo Korposoff, bo.korposoff@periculo.se, 073-035 12 00.

Ny periodisk rapportering enligt penningtvättsföreskrifterna – ett nålsöga för mindre företag?

Postad av & arkiverat under Artiklar.

Den 27 juni informerade Finansinspektionen om en ny kommande periodisk rapportering mot bakgrund av de nya penningtvättsföreskrifterna. Denna rapportering kan nu komma att bli en prövning för många mindre aktörer med tanke på att tillsynsmyndigheten får viss insyn i verksamheten hos dem som rapporterar.  Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft och

4:e penningtvättsdirektivet – En utmaning i AML-sammanhang

Postad av & arkiverat under Artiklar.

Strax efter semestern den 2 augusti 2017 föreslås det 4:e penningtvättsdirektivet träda i kraft vilket kommer att innebära nya utmaningar för aktörerna på marknaden. I denna artikel tänkte jag belysa några nyheter som detta direktiv föreslås innebära. Det är nu över 25 år sedan det första penningtvättsdirektivet kom från EU. Den 15 mars 2009 införlivades