Experter inom riskhantering och finansiella regelverk

Periculo bedriver konsultverksamhet med fokus på riskhantering, compliance och finansiella regelverk. Vi arbetar operativt i linjebefattningar på interims basis såväl som experter i projekt.

Våra medarbetare har lång och dokumenterad branscherfarenhet och de flesta av oss har arbetat både i linjebefattning på kundsidan och som konsulter.