Styrelseutbildning – om regelverk, risker och styrning av finansiell verksamhet.

Styrelseutbildning – om regelverk, risker och styrning av finansiell verksamhet.