Experter inom
riskhantering, compliance och finansiella regelverk

Periculo bedriver konsultverksamhet med fokus på riskhantering, compliance och finansiella regelverk. Vi arbetar operativt i linjebefattningar på interimsbasis såväl som experter i projekt. Våra medarbetare har lång och dokumenterad branscherfarenhet och de flesta av oss har arbetat både i linjebefattning på kundsidan och som konsulter.

Referenser

Riskkontroll / Compliancefunktionen – outsourcing

Vi har idag ett flertal bolag som valt att lägga ut funktionen för riskkontroll eller regelefterlevnad till oss. Dessa uppdrag är i form av löpande förvaltningsuppdrag med långa kundrelationer.

Karriär

Periculo expanderar och behöver bli fler seniora konsulter inom områdena risk, regelefterlevnad och finansiella regelverk.

Aktuellt

september 26, 2023

Låt oss presentera vår nya medarbetare August Krajewski

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en konsult till vårt kontor i Stockholm! […]
maj 4, 2023

Dataskydd

Behöver ni hjälp med dataskydd? Låt oss stödja er i arbetet med dataskydd; rådgivning eller praktiskt utförande av arbetsuppgifter.  Periculo har dokumenterad erfarenhet av att genomföra […]
mars 29, 2023

Klimat- och hållbarhetsrisker

Klimat- och hållbarhetsrisker Låt oss hjälpa till att bygga motståndskraft mot klimat- och hållbarhetsrisker Ytterligare accelererande fysiska risker till följd av klimatförändringar – som också materialiseras […]