Experter inom
riskhantering, compliance och finansiella regelverk

Periculo bedriver konsultverksamhet med fokus på riskhantering, compliance och finansiella regelverk. Vi arbetar operativt i linjebefattningar på interimsbasis såväl som experter i projekt. Våra medarbetare har lång och dokumenterad branscherfarenhet och de flesta av oss har arbetat både i linjebefattning på kundsidan och som konsulter.

Referenser

Riskkontroll / Compliancefunktionen – outsourcing

Vi har idag ett flertal bolag som valt att lägga ut funktionen för riskkontroll eller regelefterlevnad till oss. Dessa uppdrag är i form av löpande förvaltningsuppdrag med långa kundrelationer.

Karriär

Periculo expanderar och behöver bli fler seniora konsulter inom områdena risk, regelefterlevnad och finansiella regelverk.

Aktuellt