Experter inom riskhantering och finansiella regelverk

Periculo bedriver konsultverksamhet med fokus på riskhantering, compliance och finansiella regelverk. Vi arbetar operativt i linjebefattningar på interimsbasis såväl som experter i projekt. Våra medarbetare har lång och dokumenterad branscherfarenhet och de flesta av oss har arbetat både i linjebefattning på kundsidan och som konsulter.

Referenser

Riskkontroll / Compliancefunktionen – outsourcing

Vi har idag ett flertal bolag som valt att lägga ut funktionen för riskkontroll eller regelefterlevnad till oss. Dessa uppdrag är i form av löpande förvaltningsuppdrag med långa kundrelationer.

Karriär

Periculo expanderar och behöver bli fler seniora konsulter inom områdena risk, regelefterlevnad och finansiella regelverk.

Aktuellt

augusti 15, 2022

Låt oss presentera vår nya medarbetare Filip Ramsten

Periculo AB växer, och tar nu ett stort steg i vår utveckling genom att ytterligare förstärka vårt företag med en konsult till vårt kontor i Stockholm! […]
mars 22, 2022

Eiopa Tillsynsaktiviteter inom hållbarhetsområdet 2022-2024

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa genomförde den 7 december 2021 det 5:e mötet om hållbar finansiering. Mötet samlade medverkande från myndigheter, företag, konsument-organisationer och akademiker […]
februari 15, 2022

Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

Den 23 mars 2022 håller Periculo tillsammans med Svenska Försäkringsföreningen kursen Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II. Kursen vänder sig främst till befattningshavare inom försäkringsföretag som […]